Фестивалът се провежда в рамките на 2 дни – 17 и 18 юни 2017 г.

Първият фестивален ден започва в 10:00 часа – официална част „Откриване" с присъствието на официални гости и завършва след изпълнението на последния участник от програмата за деня. Вторият фестивален ден започва от 10:00 часа и завършва след изпълнението на последния участник от програмата.
•Всеки участник/ансамбъл/група/други регистрира присъствие на „регистратура” минимум един час преди неговото/колективното изпълнение.
•Минимум 30 минути преди указания час за неговото изпълнение всеки участник/ансамбъл/група/други трябва да е готов.
•След изпълнението всеки участник получава грамота за участие.
•Крайният резултат от оценката на журито се сформира в края на последния всеки фестивален ден.
•Отличените с награда участници ще бъдат обявени при закриването на фестивала. Музикалният съпроводът е по желание на изпълнителите и се осигурява от тях:

•ВАРИАНТ 1: (ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН) оnline / oн-лайн изпратете и-мейл с прикачен линк или файл на folkdmfest@gmail.com (чрез: www.wetransfere.com или Google Диск) до 12.06.2017 г. като упоменете: Име на групата/изпълнителя, населено място, ръководител, ден на участието и тел. за обратна връзка.

•ВАРИАНТ 2: по време на „регистрация присъствие“ (минимум един час преди изпълнението) с прехвърляне на track-овете от диск, флашка, телефон, хард диск или друго устройство. Носете си необходимите кабели, зарядни и др. ! Внимание , не се допуска възпроизвеждането от телефон, чрез AUX cable, интернет или персонален компютър.

•Целта на Фестивала е да събере любителите на българското, с чието родолюбие се съхранява и популяризира ценното ни фолклорно богатство.
•Обмен на опит.
•Да се създадат приятелски взаимоотношения между хора на различна възраст и с различни професии, обичащи българския фолклор.
•Да се превърне този фестивал в традиционен и да е част от културния календар на село Долна Малина, община Горна Малина.
•Да се приобщи младото поколение към съкровищницата на българския фолклор.
•Да се осъществи приемственост между поколенията.
Възраждането на народното – песенните традиции в общината и превръщането им в общонационално достояние.
•Предоставяне на възможност за изява на всички даровити деца да изявят своя талант в изпълнителското изкуство – песенно, инструментално, танцово.

•Участие във фестивала могат да вземат всички групи, състави, оркестри, ансамбли, индивидуални изпълнители в областта на българския фолклор и култура
•Участниците могат да се включат във фестивала и с инструментални /индивидуални и колективни/ и танцови изпълнения, обреди и обичаи.
•Музикалният съпровод е от участниците и е по тяхно желание / с оркестър или на запис/.
•Денят за участие и редът на явяването се определя от организаторите, ако няма предварителна заявка от участниците.
•Възрастови ограничения за участие няма.
•Записването за участие става на domafest.co, секция Фолклор и попълване на апликационната форма (РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ! по-долу) до 12.06.2017 г. (включително).
За всеки състав или индивидуален изпълнител се изпраща отделна заявка. След пристигането си участниците трябва да регистрират присъствието си на „регистратура” и да заплатят фестивалната такса. Оттам ще им бъде съобщен точния ред и час на участие, съобразен с моментното състояние на програмата.

*БЕЛЕЖКА*: Молим всички, които по непредвидени обстоятелства, закъсняват или са се отказали от участието си да уведомят на време организаторите на посочените телефони: +359876403292 или +3597647005 .

Всички разходи по транспорт, дневни и нощувки са за сметка на участниците. Организаторите съдействат за осигуряване на хотели и къщи за гости на преференциални цени. Не се допускат участници, които не са подали заявки в определения срок.

*БЕЛЕЖКА*: Организаторите не носят отговорност по настаняване на участниците, загубени вещи, загуба на документ доказващ платена такса и други подобни.

Участниците заплащат такса участие* както следва:
• За индивидуални изпълнения – 1 лв. / участник
• За групи до 5 човека – 0.80 лв. / участник
• За групи над 5 човека – 0.50 лв. / участник

*Таксата участие се заплаща при регистрация за присъствие

• Индивидуални изпълнители: Певци – 6 минути (2 песни по3 мин. / 3 песни по 2 мин. / др. комбинации по предложение на участника, предварително заявено от участника)
• Свирачи – 6 минути (2 песни по3 мин. / 3 песни по 2 мин. / др. комбинации по предложение на участника, предварително заявено от участника)
• Певчески групи – 10 мин. (2 песни по 5 мин. / 5 песни по 2 мин. / др. комбинации по предложение на участниците, предварително заявено от ръководителя на групата)
• Инструментални групи и оркестри – 12 мин. (2 песни по 6 мин. / 6 песни по 2 мин. / др. комбинации по предложение на участниците, предварително заявено от ръководителя на групата/оркестъра)
• Танцови състави – 12 мин. (2 танца по 6 мин. / 3 танца по 4 мин. / др. комбинации по предложение на участниците, предварително заявено от ръководителя на състава)
• Народни обичаи и празници – до 10 мин.
• Ревю на фолклорни носии: - до 2 мин. – индивидуално - до 6 мин. – колектив
• Словесен фолклор -до 5 мин. / участник

Организатори: Кметство село Долна Малина, Община Горна малина, София Област НЧ „Васил Левски 1943” – село Долна Малина, Община Горна Mалина

По време на фестивала ще се организират допълнителни атракции:
  • Кукерски игри
  • Изложение на български занаяти
  • Конкурс на традиционна кухня – две ястия – едно шопско и едно по избор
  • Конкурс за най- вкусна баница
  • Плетене на една кука, гоблени и други
  • Ревю конкурс на фолклорни носии от цялата страна
  • Конкурс за рисунка на тема Моето село
  • Конкурс за разказване на любима българска приказка и стихотворение
  • Конкурс за надиграване на ръченица и хора